A lerakó környezetvédelmi szempontból az elérhető legjobb technika irányelvei szerint került kialakításra.
A telephelyen lévő monitoring rendszer minden fázisra kiterjed, közvetlen mérésekkel szolgáltat adatot.
Cél a kibocsátások környezetre gyakorolt hatásának minimálisra csökkentése, vagy megelőzése.

Hulladékgazdálkodás

A lerakón jelenlegi engedély alapján 49.500 tonna mennyiségben vehető át technológiai hasznosítás céljából építési-bontási, illetve egyéb hulladék
A szabad kapacitás jelenleg mintegy 200.000 m3
2019. évben a beszállított hulladék tömege 37.000 tonna

Levegőtisztaság-védelem

A hulladéklerakó Nagykanizsa-Bagola külterületén helyezkedik el, a legközelebbi lakott település Bagola 640 m távolságban található.
A telep működése során a lerakási és szállítási tevékenység légszennyező anyag kibocsátással jár, melynek hatása nem jelentős.
A beszállítást és a mérlegelést követően a hulladékot a depóniára szállítják és leürítik.
A depónián üzemelő kompaktor folyamatosan egyengeti és tömöríti a hulladékot, majd a technológiai előírás szerint a hulladék takarásra kerül.
A lerakott hulladék folyamatos takarása biztosítja, hogy a telephez legközelebb fekvő lakóterületen bűzhatással nem kell számolni.
A lerakás légszennyezési hatásterülete 75 méterig terjed.
A hulladék telephelyre történő beszállítása speciális zárt felépítményű járművekkel történik, a légszennyezés hatásterülete kizárólag a szállítási útvonalra terjed ki.
A lerakótéren kiépített gázkutak által összegyűjtött depóniagáz segítségével hő-, és villamos energia kerül előállításra

Lineáris és körforgásos gazdaság

A lineáris gazdasági modellben – amely szerint ma még a gazdasági folyamatok többsége működik – a természeti erőforrásokból, elsődleges nyersanyagokból állítják elő a termékeket, amelyek a használatot követően hulladékká válnak, és a bennük lévő anyag és energia örökre elveszik, kikerül a rendszerből, amivel folyamatosan csökken a rendelkezésünkre álló – nem megújuló – természeti erőforrások mennyisége.

lin korf1

Ezzel szemben a körforgásos gazdasági modellben minden nem megújuló anyag zárt körben kering.

A modellnek nagyon fontos része a környezetbarát terméktervezés (ökodizájn), amely során a termékeket már az életciklusuk további szakaszait szem előtt tartva úgy tervezik meg, hogy minél tartósabbak, javíthatók, újrahasználhatók, illetve hulladékká válásukat követően hasznosíthatók legyenek.

A körforgásos gazdaság megvalósításában rendkívül fontos szerepe van a lakosságnak is, mert tartós termékek vásárlása, javíttatás, újrahasználat, illetve újrahasználatra történő átadás révén ők tudják biztosítani a termékek lehető legjobb kihasználását, hogy ezek minél később váljanak hulladékká, a termékek hulladékká válását követően pedig a szelektív hulladékgyűjtés révén elsősorban ők teszik lehetővé a hulladék újrafeldolgozását (anyagában történő hasznosítását).

Az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatás területén és a közintézmények esetében ugyanilyen fontos az anyaghatékonyság és a keletkező hulladékok elkülönített gyűjtése.

A körforgásos gazdaságban, ideális esetben a keletkező hulladék közel teljes mennyisége hasznosul, másodlagos nyersanyagként visszakerül az ipari termelésbe, és elsődleges nyersanyagok – akár megújulók, akár nem – csak akkor kerülnek felhasználásra, ha másodlagos nyersanyagok nem állnak rendelkezésre.

A körforgásos gazdasági modell valójában nem újdonság, hanem egyfajta visszatérés a természet rendjéhez, hiszen a természetben szinte minden anyag (kémiai elem) körfolyamatokban vesz részt, és nincs hulladék: minden folyamat végterméke egy másik folyamat kiindulási anyaga.

lin korf2.jpg

Zajvédelem

A telephely zajkibocsátása a telepen üzemelő munkagépektől, valamint a telepre történő szállítási műveletekből adódik.
Az üzemeltetésből eredő zajkibocsátás a legközelebbi védendő objektumok előtt nem okoz határérték feletti zajterhelést.
A zajvédelmi szempontú hatásterület a lakóterületek irányában a telephely határától számított 110 méter, a zajtól nem védendő területek irányában pedig 40 méter. Mivel a legközelebbi lakóházak 640 méterre helyezkednek el, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.
Számítások alapján a tevékenységhez kapcsolódó szállítás zaja a szállítási útvonal által érintett védendő objektumok előtt nem okoz zajszint emelkedést.

Földtani közeg védelme

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása és hasznosítása műszaki védelemmel ellátott lerakótéren történik.
A műszaki védelem több rétegű, bentonitos szigetelő paplanból, HDPE lemezből, geotextíliából és geofizikai monitoring rendszerből áll.
A telep külső vizek elleni védelméről övárok-rendszer gondoskodik.
A depónián keletkező csurgalékvíz az aljzatban elhelyezett dréncsövekkel a műszaki védelemmel ellátott 1900 m3 hasznos térfogatú gyűjtőmedencébe jut. A medencéből a csurgalékvíz a nagykanizsai szennyvíztisztító telepre kerül.
A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak vizsgálata érdekében a szigetelt lerakó körül 7 db talajvízre kiépített figyelőkút (monitoring rendszer) működik.

Elérhetőségek

Telefonszám: (93)700-079
Email: nnp@netta-pannonia.hu
Weboldal: www.nagykanizsa-netta-pannonia.hu