1. Cégtörténet

A Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft., mint gazdasági társaság jogutódja a Nagykanizsai Városgazdálkodási Vállalatnak. A gazdasági társaságot a jelenlegi formájában 1995. évben alapították Nagykanizsa-Saubermacher-Ryno Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. néven. 2013. évtől a társaság tulajdonosai Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. illetve Szepetnek és Nagyrécse községek önkormányzata.

A bagolai hulladéklerakóra a 70-es évek elejétől kezdték lerakni a Nagykanizsán és környezetében keletkezett hulladékot. A műszaki védelemmel nem ellátott lerakó 2003. év végéig volt használatban, majd ezt követően két ütemben végleges rekultiválásra került.

  1. Bővítések:

Az EU irányelveknek megfelelő műszaki védelemmel ellátott új hulladéklerakó I. üteme Európai Uniós pályázat keretében 2003. évben épült 40 000 m² alapterületen. A beszállított hulladékot 2004. év januárjától helyezték el itt, majd a további üzemeltetés érdekében 2009 évre szükségessé vált a bővítés.

Az I. ütem területét felhasználva a régi bezárt depónia oldalrézsűjét 10 000 m² területtel bővítették (I/a. ütem). 2012-től hasznosításra kerül a depóniagáz, mely egy 400 kW teljesítményű gázmotorban elégetve elektromos energiát termel.

A hulladéklerakó I. és I/a. ütem kapacitása 2013. évben közel elérte az akkor engedélyezett lerakható hulladék mennyiséget, így szükségessé vált a hulladéklerakó további bővítése. A II. ütem bővítése 11 000m² területen épült meg 2013. év végére, a helykihasználás maximalizálása érdekében összeépült a meglévő I. ütemmel illetve a régi már rekultivált lerakó déli rézsűjével. A II. ütem hulladékkal való betöltése 2014. év októberében indult el. A hulladéklerakó következő III. ütem beruházása 2016. évben valósult meg, amely az akkor rendelkezésre álló terület magassági bővítése volt szintén nekitámasztva a régi véglegesen rekultivált hulladéklerakó oldalának. A beruházást megelőzte az engedélyezett kapacitás jelentős növelése.

  1. Szolgáltatási környezet

Az Nagykanizsa Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Nagykanizsa külterületén létesített Regionális Hulladéklerakót üzemelteti. A hulladék túlnyomó többségének beszállítását a lerakóba a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. és jelenleg 93 településről a közszolgáltató Viridis Pannonia Kft. végzi. 2018. évtől jelentős mennyiségű hulladékot szállítanak be hulladékkezelőből, a fentieken kívül több gazdasági társasággal van szerződése a Kft.-nek hulladék ártalmatlanításra, illetve lehetőség van kisebb céges és lakossági hulladékbeszállításra is. A lerakott hulladék összes éves mennyisége 32 000 tonna körül alakul.

Elérhetőségek

Telefonszám: (93)700-079
Email: nnp@netta-pannonia.hu
Weboldal: www.nagykanizsa-netta-pannonia.hu