Nem veszélyes hulladékok gyűjtése

      Nem veszélyes hulladékok gyűjtése lerakással történő ártalmatlanítás és technológiai hasznosítás céljából

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása

      Építési-bontási és egyéb hulladékok felhasználása technológiai céllal a hulladéklerakó rézsűjének kiépítéséhez, a
      hulladékszállító járművek depóniához való eljutásához szükséges utak építéséhez, illetve a lerakott hulladék takarásához

      Hulladéklerakón keletkező gáz hasznosítása

Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása

      Nem veszélyes hulladékok lerakása és ártalmatlanítása ellenőrzött prizmás lerakási technológiával

      A rétegesen lerakott hulladék egyengetésre és tömörítésre kerül kompaktor segítségével

      A lerakott hulladék földdel való takarása

Elérhetőségek

Telefonszám: (93)700-079
Email: nnp@netta-pannonia.hu
Weboldal: www.nagykanizsa-netta-pannonia.hu